Industrial Property Office

List of publications


Training Institute provides, in the framework of Industrial Property Office, also editorial and editing activities. Published publications are intended for the needs of students of specialized study and courses. Furthermore the Institute provides publishing of the professional journal "Industrial Property" and other advertising materials. Order is possible by post, fax or e-mail.


Název publikace Vyšlo Cena
Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957 (I. a II. část) - 10. verzeMezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957 (I. a II. část) - 10. verze 2012 990,- Kč
Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví 2011 493,- Kč
Čada K.: Know - how a obchodní tajemství 2010 268,-Kč
Jenerál E.: Mezinárodní úmluvy v patentovém právu 2009 190,-Kč
Společný prováděcí řád k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek a k Protokolu k této dohodě 2009 80,- Kč
Komunitární předpisy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 2009 299,- Kč
Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory (Lokarnské třídění) - 9. vydání 2008 623,- Kč
Pičman D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy  2008 288,- Kč
Rýdl Jan: Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru 2008 106,- Kč
Jenerál Emil: Revize Evropské patentové úmluvy z roku 2000 2008 263,- Kč
Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek (Vídeňské třídění) - 6. vydání 2007 146,- Kč
Úmluva o udělování evropských patentů, European Patent Convention - EPC 2007 134,-Kč
Národní předpisy se vztahem k průmyslovému vlastnictví - 2. přepracované vydání 2007 160,-Kč
Jenerál E.: Rozhodnutí a stanoviska Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu 2006 136,- Kč
Schneiderová E., Kučerová V.: PCT Systém mezinárodní ochrany vynálezů 2006 250,- Kč
Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje 2004 160,- Kč
Jakl, L.: Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice 2003 161,- Kč
Kopecká S.: Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví 2002 80,- Kč
Prošek J.: Duševní vlastnictví – Pětijazyčný slovník - 2. vydání (anglická lokalizace) na CD-ROM 2002 365,- Kč
Industrial Property Office of the Czech Republic - České zákony v angličtině 2002 97,- Kč
Judikáty sťažnostných senátov Európského patentového úradu - 1. diel
Judikáty stížnostních senátů Evropského patentového úřadu - 2. díl
2001 784,- Kč
Jakl L.: Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv; III. díl 1999 148,- Kč
Jenerál E.: Eurasijský patentový systém 1998 130,- Kč

Last modified on – 2012-02-09 14:58