Úřad průmyslového vlastnictví

Žádost o složení odborné zkoušky


Žádost o složení odborné zkoušky patentového zástupce podává uchazeč u Úřadu průmyslového vlastnictví. V žádosti uvede jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, místo bydliště, případně korespondenční adresu a další kontaktní spojení (telefon, e-mail). Nedílnou součástí žádosti je doklad o vysokoškolském vzdělání. Uchazeč o složení odborné zkoušky je v žádosti povinen vymezit, zda hodlá vykonat samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti nebo samostatnou zkoušku z oblasti ochrany práv na označení nebo soubornou zkoušku z obou oblastí.

Žádost doručte na adresu:
Úřad průmyslového vlastnictví
Institut průmyslověprávní výchovy
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 – Bubeneč

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 08:37