Úřad průmyslového vlastnictví

Specializační studium


Je určeno pro profesní pracovníky v oboru průmyslového vlastnictví, pro asistenty patentových zástupců, komerční právníky, podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

Datum poslední aktualizace – 17.02.2016 13:48