Úřad průmyslového vlastnictví

Kontakty


Pro další informace laskavě kontaktujte:

Eva Křováková
T: +420 220 383 222
E: ekrovakova@upv.cz

nebo

Anna Arellanesová
T: +420 220 383 229
E: aarellanesova@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 08.11.2017 15:11