Úřad průmyslového vlastnictví

Rubrika pro mladé


Aby se otázky spojené s problematikou duševního vlastnictví dařilo šířit mezi studenty, vytváří Úřad průmyslového vlastnictví informační materiály, zaměřené na tuto cílovou skupinu

Každoročně se taktéž účastní či sám pořádá akce, kterými studenty oslovuje.

Přesvědčte se sami :-) Datum poslední aktualizace – 21.11.2018 10:36