Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka a programy


Jsou jednou z hlavních činností Institutu. Jedná se především o jednodenní semináře a školení, zaměřené na aktuální problematiku průmyslového práva. Výjimečně mohou být tyto vzdělávací formy vícedenní.

 

Aktuální nabídka:

Semináře:

5.2. - Úvod do problematiky průmyslových práv (pdf, 781 kB)

7.2. - Patents in the Pharmaceutical Sector – Key Developments (pdf, 838 kB)

19.2. - Technická řešení - vynález/užitný vzor (pdf, 775 kB)

4.3. - Práva na označení (pdf, 800 kB)

E-learningové kurzy:

Vítejte ve světě průmyslového vlastnictví (určeno základním a středním školám)
 
TMClass tutorial -  Úřad ve spolupráci s EUIPO vytvořil video návod pro práci s databází TMClass. Dozvíte se v něm, jak s portálem TMClass, ktery je užitečným nástrojem pro třídění výrobků a služeb, pracovat, jaké nabízí možnosti a jak jej můžete využít při podání přihlášky ochranné známky.
 

Následující moduly jsou založeny na materiálech poskytnutých Evropským patentovým úřadem (EPO). Byly přeloženy Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky se svolením EPO. Originály jsou k dispozici na stránkách EPO ( www.epo.org ).

Espacenet - volně přístupné patentové databáze a profesionální zdroje

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul I

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul II  

Datum poslední aktualizace – 15.01.2020 14:17