Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka a programy


Jsou jednou z hlavních činností Institutu. Jedná se především o jednodenní semináře a školení, zaměřené na aktuální problematiku průmyslového práva. Výjimečně mohou být tyto vzdělávací formy vícedenní.

 

Aktuální nabídka:

Online semináře:

1.10.-  Technická řešení - vynález / užitný vzor (pdf, 721 kB)

8. 10. - Národní databáze ochranných známek (pdf, 773 kB)

13. 10. - Databáze Espacenet (pdf, 700 kB)

13.10.- Ochranné známky (pdf, 731 kB)

22.10.- Ochrana designu (pdf, 767 kB)

E-learningové kurzy:

Ochrana průmyslového vlastnictví

Vítejte ve světě průmyslového vlastnictví (určeno základním a středním školám)

 
TMClass tutorial -  Úřad ve spolupráci s EUIPO vytvořil video návod pro práci s databází TMClass. Dozvíte se v něm, jak s portálem TMClass, ktery je užitečným nástrojem pro třídění výrobků a služeb, pracovat, jaké nabízí možnosti a jak jej můžete využít při podání přihlášky ochranné známky.
 

Následující moduly jsou založeny na materiálech poskytnutých Evropským patentovým úřadem (EPO). Byly přeloženy Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky se svolením EPO. Originály jsou k dispozici na stránkách EPO ( www.epo.org ).

Espacenet - volně přístupné patentové databáze a profesionální zdroje

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul I

Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem dle Evropského patentového úřadu - Modul II  

Datum poslední aktualizace – 21.09.2020 14:17