Úřad průmyslového vlastnictví

Charakteristika a kontakty


Institut průmyslověprávní výchovy zajišťuje vzdělávací, propagační a publikační činnosti Úřadu. Zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví Institut nabízí dvouleté délkové studium a podle zájmu odborné veřejnosti organizuje doškolovací semináře a kurzy. Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců Institut organizačně zabezpečuje zkoušky uchazečů o zápis do rejstříku patentových zástupců.

Adresa Institutu:
Úřad průmyslového vlastnictví
Institut průmyslověprávní výchovy
Antonína Čermáka 2a
160 68 Praha 6 - Bubeneč

Kontakty:
PhDr. Jana Engelová Pavková, 220 383 256, jpavkova@upv.cz
Mgr. Žaneta Hanzalová, 220 383 110, zhanzalova@upv.cz

Datum poslední aktualizace – 08.04.2019 12:15