Úřad průmyslového vlastnictví

Vzdělávání


Úřad průmyslového vlastnictví zajišťuje vzdělávací, propagační a publikační činnosti. Zájemcům o vzdělávání v oblasti průmyslového vlastnictví nabízí dvouleté dálkové studium a podle zájmu odborné veřejnosti organizuje odborné kurzy, semináře a další výukové aktivity. Ve spolupráci s Komorou patentových zástupců organizačně zajišťuje zkoušky uchazečů o zápis do rejstříku patentových zástupců.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:52