Úřad průmyslového vlastnictví

Rámcové programy podpory výzkumu, vývoje a inovací


Aktivní projekty Technologického centra AV ČR

Technologické centrum Akademie věd České republiky (TC) vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob.

TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.

Datum poslední aktualizace – 06.05.2020 09:29