Úřad průmyslového vlastnictví

Programy podpory pro malé a střední podniky


Přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům informace o dostupných možnostech podpory a pomoci jim při výběru toho nejvhodnějšího. Přehled je rozčleněn podle jednotlivých poskytovatelů s upřesněním konkrétní výše podpory a uvádí i přímý kontakt na poskytovatele podpory.

Brožura


Interaktivní průvodce "4 Reasons for Designs Rights"

Rada 4iP, za přispění INTA, INPI, EUIPO a dalších institucí publikovala interaktivního průvodce „4 důvody pro právní ochranu průmyslových vzorů“. Průvodce vytvořila ve spolupráci s významnými akademickými pracovníky a odborníky s cílem vysvětlit smysl a hodnotu průmyslových vzorů a sdílet osvědčené postupy při jejich ochraně. Právo k průmyslovému vzoru je jedním z práv duševního vlastnictví, které slouží k ochraně designu. Jedná se o výhradní právo, které chrání vzhled produktu nebo jeho části, pokud je nový a má individuální charakter, který jej odlišuje od jakýchkoli již existujících (známých) průmyslových vzorů. Registrací průmyslových vzorů posilují podniky své konkurenční výhody, zabraňují kopírování své práce a vytváří si cenná aktiva. Absence ochrany průmyslových vzorů může mít na podnikatele velmi nepříznivý dopad. Průvodce „4 Reasons for Designs Rights“ je skvělým nástrojem zejména pro malé a střední podniky.

Průvodce je k dispozici na https://www.4ipcouncil.com/4smes/4-reasons-4-design-rights.

Datum poslední aktualizace – 29.07.2020 15:55