Úřad průmyslového vlastnictví

IP Enforcement Portal


Chraňte svá práva proti porušení

Po zápisu ochranné známky (nebo jiného práva duševního vlastnictví) musíte zabezpečit, aby ji (jej) na trhu nepoužíval nikdo jiný.
 
Monitorujte trh – sledujte tisk, obchodní publikace a internet, abyste zjistili, zda nějaké společnosti nepoužívají vaši ochrannou známku bez povolení. Je možné, že jsou v prodeji nelegální kopie vašich výrobků nebo že konkurence používá ochranné známky, které se vaší ochranné známce podobají, ale nejsou s ní totožné.
 
Celní orgány a policie vymáhají práva duševního vlastnictví v přední linii – na hranicích EU a na vnitřním trhu. Aby mohly tento úkol vykonávat efektivně, je nutné aktivní zapojení samotných držitelů práv. Nejúčinnější zbraní je spolupráce: díky informacím poskytnutým držiteli práv dokáží donucovací orgány snadněji identifikovat výrobky, u nichž existuje podezření na porušení práv duševního vlastnictví, a následně přijmout nezbytná opatření.
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyvinul portál s názvem IP Enforcement Portal, který držitelům práv umožňuje chránit výrobky před paděláním pomocí sdílení informací o jejich výrobcích a právech duševního vlastnictví a kontaktních údajů s donucovacími orgány EU.
 
Aby mohly celní orgány přijmout opatření a zadržet výrobky, u nichž existuje podezření na porušení práv duševního vlastnictví, je také třeba podat žádost o přijetí opatření celních orgánů. To lze učinit elektronicky na portálu IP Enforcement Portal.
 
Používání tohoto nástroje je bezplatné, zabezpečené a dostupné ve 23 jazycích EU.
 

Datum poslední aktualizace – 10.03.2020 16:07