Úřad průmyslového vlastnictví

Grantika


Chcete rozjet své podnikání? Máte zajímavý technologický či inovativní nápad a potřebujete finance či poradit?

Česká spořitelna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMRZB) poskytuje v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce podporu začínajícím firmám. Program INOSTART, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu je zaměřen na podporu činnosti inovačních malých start-up podniků. 

Více informací

Datum poslední aktualizace – 16.12.2014 14:42