Úřad průmyslového vlastnictví

Oznámení Evropského patentového úřadu o zahájení konzultací s uživateli o studiích skupiny Tegernsee k harmonizaci hmotného patentového práva


Evropský patentový úřad oznámil, že dalším dohodnutým krokem v postupu činnosti skupiny Tegernsee, zabývající se harmonizací hmotného patentového práva, je zahájení širokých konzultací s vnějšími účastníky, které vycházely ze čtyř studií, jež byly vypracovány uvedenou expertní skupinou. Konzultace zahrnovaly slyšení uživatelů a písemné odpovědi na dotazníky.
Uvedené čtyři studie zpracované Expertní skupinou Tegernsee k harmonizaci hmotného patentového práva se věnují těmto tématům: tzv. "grace period", 18-měsíční lhůta pro zveřejnění patentové přihlášky, kolidující patentové přihlášky a právo předchozího uživatele. Studie byly vzaty na vědomí na říjnovém zasedání skupiny Tegernsee v Ženevě za účasti předsedů a expertů patentových úřadů Dánska, Francie, Německa, Spojeného království, Japonska, USA a Evropského patentového úřadu.
Uvedené čtyři studie jsou dostupné v anglickém jazyce.

O výsledcích těchto konzultací podali zprávu experti skupiny na zasedání předsedů patentových úřadů skupiny Tegernsee, která se konala na konci jara roku 2013. Zprávy o výsledcích konzultací s uživateli v různých jurisdikcích.

V září 2014 založila skupina B+ (Skupina B je skupina nejvyspělejších států v oblasti IP v rámci Světové organizace duševního vlastnictví.) sdružující národní patentové úřady a vládní orgány odpovídající za oblast duševního vlastnictví podskupinu B+, ve které zasedli zástupci Evropského patentového úřadu, Kanady, Dánska, Německa, Maďarska, Japonska, Jižní Koreje, Španělska a USA. Tento krok vycházel z dlouhodobé snahy vlád a NPOs vytvořit jednodušší globální patentový systém. Navázala na předchozí jednání expertní skupiny Tegernsee.
Skupina B+ byla založena, aby podporovala a usnadňovala vývoj v klíčových otázkách, které jsou posuzovány na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), zejména pak směrem k dalšímu pokroku v harmonizaci hmotného patentového práva. Skupina se skládá z všech členských států EPO, EU, EK, všech členů regionální skupiny B ve WIPO, tj. USA, Japonska, Kanady, Austrálie atd. a Jižní Koreje. Bližší informace k práci skupiny na SPLH.

Datum poslední aktualizace – 06.05.2020 09:43