Úřad průmyslového vlastnictví

Společné studie EPO a EUIPO: Jak průmysl s intenzivním zaměřením na práva duševního vlastnictví přispívá k ekonomické výkonnosti a zaměstnanosti v Evropské unii


V září roku 2013 vypracoval Evropský patentový úřad společně s Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví studii o tom, jak průmysl s intenzivním zaměřením na práva duševního vlastnictví přispíval v letech 2008 - 2010 k hospodářství Evropské unie. Ukázalo se, že se tento průmysl na hospodářské produkci EU podílel 39% a vytvořil každé třetí pracovní místo.

Více informací 

V říjnu roku 2016 byla tato studie aktualizována. Aktuální zpráva se zaměřuje na léta 2011 – 2013, je rozšířena o Chorvatsko, které přistoupilo do EU během tohoto období, nově zahrnuje práva k novým odrůdám rostlin a také odráží současný zájem politiků o ekonomický význam technologií zmírňující klimatické změny.

Více informací (pdf, 1,4 MB)

Datum poslední aktualizace – 26.09.2017 10:11