Úřad průmyslového vlastnictví

Spuštění strojového překladače mezi češtinou a angličtinou


Evropský patentový úřad (EPÚ) poskytuje od konce června 2013 službu strojového překladače patentových dokumentů z angličtiny do češtiny a naopak. Vzhledem k tomu, že jde o první pokus zapojit do již existujícího překladače také český jazyk v rámci spolupráce EPÚ a společnosti Google, nejsou výsledky strojového překladu patentových dokumentů v případě češtiny zatím v potřebné kvalitě. Vývoj uvedené služby překladače "Patent Translate" pro český jazyk stále probíhá s tím, že na zvýšení kvality strojových překladů se dále pracuje.

Vedle českého jazyka byl uvedený nástroj rozšířen také o bulharštinu, islandštinu, rumunštinu, slovenštinu a slovinštinu, což znamená, že nyní umožňuje překlad z a do angličtiny u celkem devatenácti úředních jazyků členských států Evropské patentové organizace (EPO). Překladač byl rovněž nově doplněn o japonštinu.

Uvedený nástroj doposud dokázal automaticky přeložit patentové dokumenty v elektronickém formátu z francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, portugalštiny, švédštiny, dánštiny, holandštiny, řečtiny, finštiny, maďarštiny, norštiny a polštiny do angličtiny a zároveň překlad z angličtiny do uvedených jazyků. Čínština byla doplněna do překladače v prosinci 2012. Služba strojového překladače je poskytována volně od února 2012 prostřednictvím databází EPÚ "Espacenet" a "European publication server", které jsou dostupné na internetových stránkách EPÚ.

Služba je realizována na základě dohody mezi EPÚ a společností Google, která umožňuje využívat její technologii strojového překladače. Dohoda předpokládá, že do konce roku 2014 bude služba zahrnovat strojové překlady patentů u všech osmadvaceti úředních jazyků osmatřiceti členských států EPO. Zároveň je v ní dojednáno, že bude obdobný strojový překladač poskytnut také pro ruštinu a další hlavní asijské jazyky.
 

Oficiální zpráva EPÚ k doplnění služby překladače o češtinu:
http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130626.html

Instrukce pro použití překladače v databázích "Espacenet" a "European publication server":
http://www.epo.org/searching/free/patent-translate.html

 

Datum poslední aktualizace – 06.05.2020 09:48