Úřad průmyslového vlastnictví

Revidované Instrukce pro provádění průzkumu před Evropským patentovým úřadem vstoupily v platnost


Evropský patentový úřad (EPÚ) oznámil, že 20. června 2012 vstoupila v platnost revize Instrukcí pro provádění průzkumu před Evropským patentovým úřadem (Guidelines for Examination in the European Patent Office). Instrukce byly přestrukturovány do osmi částí, jejich obsah byl aktualizován a byla do nich včleněna část interních pokynů.

Pro snadnější orientaci v revidované verzi instrukcí byl zároveň zveřejněn přehled uvádějící v tabulce, kde lze jednotlivé části revidované verze z roku 2012 nalézt v předchozí verzi instrukcí z roku 2010, a srovnávací tabulka obsahující odkazy na revidovanou a předchozí verzi instrukcí. Dále byl zveřejněn abecední index klíčových slov instrukcí s odkazy na jejich části, v nichž se dané klíčové slovo vyskytuje.

V současnosti jsou uvedené instrukce k dispozici on-line ke stažení ve třech úředních jazycích Evropského patentového úřadu na níže uvedených webových stránkách.

Anglická verze instrukcí:
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html

Německá verze instrukcí:
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html

Francouzská verze instrukcí:
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_fr.html
 

Datum poslední aktualizace – 12.01.2015 12:39