Úřad průmyslového vlastnictví

Příručka ke kvalitnímu řízení před Evropským patentovým úřadem


Evropský patentový úřad (EPÚ) zveřejnil 14. března 2012 na své internetové stránce "Příručku ke kvalitnímu řízení před Evropským patentovým úřadem" ("Handbook of quality procedures before the EPO").

Příručka by měla sloužit jako průvodce osvědčenými postupy v řízení před EPÚ, které podporuje Evropský patentový úřad i zástupci uživatelů.

Cílem publikace je napomoci ke zvýšení kvality podávaných evropských patentových přihlášek, sdělení průzkumových referentů a také dokumentů předkládaných stranami, stejně jako přispět k jejich efektivnímu projednání.

Zároveň může příručka posloužit k lepší orientaci patentových zástupců, kteří mají menší zkušenosti s řízením před Evropským patentovým úřadem, a rovněž uchazečům připravujícím se na Evropskou kvalifikační zkoušku (EQE).

Příručka obsahuje odkazy na jednotlivá ustanovení Instrukcí pro provádění průzkumu v Evropském patentovém úřadu 2012 (Guidelines 2012), která vstoupila v platnost v červnu 2012.

Publikace je výsledkem spolupráce Evropského patentového úřadu, epi a BusinessEurope.
 

Datum poslední aktualizace – 06.05.2020 09:41