Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO Docket: zpravodaj Institutu WIPO pro soudy a soudce


Institut WIPO pro soudy a soudce zahajuje vydávání zpravodaje "WIPO Docket", který bude poskytovat aktuality o aktivitách WIPO na podporu soudnictví, jakož i přehled informací a zdrojů relevantních pro vyřizování sporů v oblasti duševního vlastnictví soudy po celém světě. Zpravodaj bude zveřejňován zpravidla čtvrtletně. Přihlásit se k jeho odběru v elektronické podobě.

Datum poslední aktualizace – 17.08.2020 16:01