Úřad průmyslového vlastnictví

Online workshop k mediaci a arbitráži – 16. až 18. listopadu 2020


Ve dnech 16. až 18. listopadu 2020 uspořádá Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) společně s Mezinárodní asociací pro ochranu duševního vlastnictví (AIPPI) a Licensing Executives Society International (LESI) online workshop k mediaci a arbitráži.

Workshop si klade za cíl zlepšit povědomí o možnostech alternativního řešení sporů (ADR) v oblasti duševního vlastnictví a technologií. Zaměří se na průběh mediačních a arbitrážních řízení se zvláštním odkazem na uplatnění pravidel mediace a arbitráže v konkrétních případech sporů z oblasti IP a technologií.

Workshop je určen právníkům, kteří se věnují IP a arbitrážím, podnikovým poradcům, patentovým a známkovým zástupcům, odborníkům z oblasti obchodu, kteří se s touto problematikou chtějí blíže seznámit.

Další informace, včetně registrace a návrh programu 

Datum poslední aktualizace – 16.10.2020 11:26