Úřad průmyslového vlastnictví

Zveřejnění druhého vydání společné studie WHO, WIPO a WTO k otázce přístupu ke zdravotním technologiím a inovacím


Na stránkách Světové obchodní organizace (WTO) bylo zveřejněno druhé vydání společné studie WHO, WIPO a WTO k otázce přístupu ke zdravotním technologiím a inovacím (aktualizace původní studie z roku 2013). Celá studie.

Aktualizovaná studie není reakcí na aktuální pandemii Covid-19, práce na jejím obsahu byly dokončeny ještě před jejím propuknutím. Záměrem bylo zachytit dynamický vývoj v oblasti zdravotních výzev i rozvoje zdravotních technologií od vydání původní studie. V úvodní části dokumentu je nicméně připojena sekce, věnovaná právě pandemii Covid, která napomáhá orientaci v těch částech studie, které jsou zvláště relevantní v kontextu současného boje s touto nemocí.

Datum poslední aktualizace – 03.08.2020 14:46