Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO PROOF: Nová online služba WIPO poskytující digitální doklad o existenci duševního vlastnictví


Dne 27. května 2020 zahájilo WIPO novou online službu, WIPO PROOF, která doplňuje stávající systémy IP tím, že pomáhá inovátorům a tvůrcům podniknout ověřitelné kroky k ochránění řady výstupů jejich práce na cestě od konceptu vývoje až po komercializaci. Jedná se nejen o výsledky výzkumu, kreativní díla, rozsáhlé soubory dat, ale i obchodní tajemství, algoritmy umělé inteligence či obchodní záznamy.

WIPO PROOF představuje účinný nástroj pro vytvoření důkazu o existenci digitálního spisu duševního vlastnictví v jakémkoli konkrétním časovém okamžiku. Systémem je vytvořen WIPO PROOF doklad (token), tj. mezinárodně uznávaná digitální identifikace spisu s vyznačením data a času, který může být využit jako důkaz v rámci soudního sporu.

Doklady WIPO PROOF lze zakoupit jednorázově za poplatek 20 CHF nebo v balíčku s platností dva roky pro více dokladů (10 dokladů za sníženou sazbu 190 CHF).

Více informací 

Datum poslední aktualizace – 21.07.2020 11:16