Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO: Nová webová stránka „IP pro podniky“ a IP prediagnostický nástroj


WIPO zpřístupnilo novou webovou stránku (IP for Business), určenou podnikům, zejména malým a středním, kde jsou informovány o ekonomickém významu a přínosech jejich IP, o identifikaci, ochraně a řízení jejich IP a o oceňování IP využitelné při licencování, prodeji či jakékoli formě spolupráce. Webová stránka nabízí i odkaz na nástroj pro povedení auditu IP portfolia podniku. Cílem je zvýšit povědomí podniků o IP a vylepšit jejich konkurenceschopnost na trhu.

WIPO rovněž zpřístupnilo IP prediagnostický nástroj, který pomůže podnikům zanalyzovat jejich IP. Po vyplnění dotazníků aktivovaných na základě úvodního uvedení obchodních aktivit podniku je vygenerována zpráva analyzující jeho IP a obsahující doporučení a další informace o IP v doporučených oblastech. Oblasti nabízené IP prediagnostické analýzy jsou: ochranné známky, tajné informace, kreativní díla, inovativní produkty a procesy, zaměstnanecké aspekty, licencování, mezinárodní dimenze, webové stránky, prosazování IP práv. Zprávu v angličtině lze stáhnout ve formátu PDF. 

Datum poslední aktualizace – 15.07.2020 12:23