Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO - Světové indikátory duševního vlastnictví roku 2017


Světová organizace duševního vlastnictví zveřejnila výroční zprávu Světové indikátory duševního vlastnictví roku 2017 (World Intellectual Property Indicators - WIPI). Tato statistická publikace představuje nejnovější globální trendy v oblasti patentů, užitných vzorů, ochranných známek, průmyslových vzorů, odrůd rostlin a zeměpisných označení. Obsahuje zhruba 160 ukazatelů, které znázorňují údaje 150 úřadů průmyslového z celého světa. V letošním vydání jsou poprvé zahrnuty rovněž statistiky týkající se zeměpisných označení 54 národních/regionálních úřadů, které sdílely své údaje s WIPO.
Kromě toho, jsou k dispozici nové statistiky týkající se určitých aspektů patentové činnosti úřadů průmyslového vlastnictví, včetně jejich průzkumové kapacity, doby patentového řízení, výsledků průzkumů.

Kompletní zpráva

Datum poslední aktualizace – 08.12.2017 13:33