Úřad průmyslového vlastnictví

Světové statistiky duševního vlastnictví


Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) ve své zprávě World Intellectual Property Indicators 2015 uvádí celosvětové údaje, různé ukazatele týkající se přihlašovacích aktivit v oblasti patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek a v dalších oblastech týkajících se duševního vlastnictví.

2015 Edition

Celkové statistiky WIPO

Datum poslední aktualizace – 31.08.2016 13:01