Úřad průmyslového vlastnictví

Návrh jednacího řádu Jednotného patentového soudu (UPC)


Přípravný výbor schválil na svém 12. zasedání v říjnu 2015 návrh jednacího řádu Jednotného patentového soudu, který bude ještě upraven, jakmile výbor rozhodne o soudních poplatcích. Toto schválení je významným milníkem v činnosti přípravného výboru.
Znění návrhu jednacího řádu je výsledkem úspěšné a plodné spolupráce pracovní skupiny přípravného výboru pro právní otázky a výboru pro přípravu jednacího řádu, významnou pomocí též byly připomínky zúčastněných stran během písemné konzultace a ústního slyšení. Jednací řád tvoří základ struktury soudu a jeho chodu.
Jednací řád je také základním prvkem při školení soudců soudu.

Znění návrhu Jednacího řádu
 

Datum poslední aktualizace – 23.06.2016 13:10