Úřad průmyslového vlastnictví

Užitečné odkazy


V této sekci je možné nalézt odkazy na další zdroje informací. Zdroje jsou rozděleny do několika částí. Jsou to:

  • Instituce
  • Zprostředkované informace
  • Informace z Evropské unie a mezinárodních organizací 
  • Práva k duševnínu vlastnictví
  • Nabídka technologické spolupráce Enterprise Europe Network
  • Příběhy úspěšných českých inovátorů

Datum poslední aktualizace – 08.09.2015 13:07