Úřad průmyslového vlastnictví

Volná služební/pracovní místa


Fotografie

U nás na úřadě (pdf, 10,9 MB)


Formulář žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo:

Vzor: Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (doc, 82 kB)

Datum poslední aktualizace – 10.01.2020 15:06