Úřad průmyslového vlastnictví

Úřední deska


Zveřejňování informací

Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, informace v rozsahu podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:49