Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2019


 

Pořadové
číslo
Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
2. 13.3.2019 Nedostatečná informovanost účastníků řízení


(pdf, 756 kB)


(104 kB)

1. 13.3.2019 Průtahy v řízení v žádosti o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.


(pdf, 57 kB)


(681 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 05.06.2019 10:01