Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2009


Poř. číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
7.1.2009 Nesprávný postup Úřadu při posuzování připomínek
Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 265 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 68,2 kB)
2.
18.2.2009 Délka řízení o přihlášce vynálezu  a údajné nadbytečné požadavky Úřadu na předložení upraveného popisu vynálezu Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 81,5 kB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 80,3 kB)
6.4.2009 Dodatečné vyjádření stěžovatele Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 90 kB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 80,8 kB)
3.
10.3.2009 Neoprávněné rozšíření návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, nesprávné posouzení důkazů a zveřejnění prvoinstančního rozhodnutí Úřadu na internetových stránkách navrhovatele v době, kdy mu předmětné rozhodnutí nemohlo být doručeno Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 414 kB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 88,1 kB)
6.5.2009 Opakovaná stížnost Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 161 kB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 116 kB)
4. 19.3.2009 Pochybnosti o řádném vypořádání připomínek a nesprávné posouzení zápisné způsobilosti přihlášeného označení Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 375 kB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 217 kB)
5. 14.5.2009 Stížnost na průtahy v řízení a pochybnosti o správnosti postupu Úřadu  Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 1,56 MB)  Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 2,02 MB)
6. 21.5.2009 Pochybnosti o správnosti posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení v rámci podaných připomínek  Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 251 kB)  Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 131 kB)
7. 3.8.2009 Nesprávný postup Úřadu při řízení o ochranné známce  Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 396 kB)  Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 135 kB)
8. 3.8.2009 Nesprávný postup Úřadu při řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru a o návrhu na zrušení patentu Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 2,03 MB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 105 kB)
9. 3.12.2009 Stížnost na délku řízení o návrhu na výmaz užitného vzoru. Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 83 kB) Document mime-type: application/pdf(pdf dokument o velikosti 81 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 12.11.2018 13:54