Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2008


Poř. číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
10.1.2008 Liknavý postup Úřadu při ověřování přihlášek vynálezů a jejich zneužití.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 21 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 13,1 kB)
2.
11.1.2008 Pochybení Úřadu v určovacím a zrušovacím řízení, neboť je v rozporu se stanoviskem Úřadu ze dne 21.8.07 (dopis č.j. 2007/1417/10).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 19,3 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 118 kB)
3.
10.2.2008 Systémové nedostatky v evidenci správních poplatků a pochybnosti o správnosti rozhodnutí o zastavení řízení.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 349 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 349 kB)
4.
11.2.2008 Prodlevy v řízení o věcném průzkumu u přihlášky vynálezu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 290 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 75,1 kB)
5.
7.4.2008 Pochybnosti o správnosti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci výmazu užitného vzoru.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 71,6 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 250 kB)
6.
22.5.2008 Pochybnosti o věcné správnosti rozhodnutí o rozkladu ve věci částečného zrušení patentu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 129 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 111 kB)
7.
11.7.2008 Způsob platby správního poplatku za podání přihlášky ochranné známky.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 104 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 132 kB)
8.
6.8.2008 Podezření na porušení práva rovného zacházení s účastníky řízení.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 218 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 142 kB)
9.
3.9.2008 Nedostatečné vypořádání postoupených připomínek a neodůvodněné prodlužování správního řízení o přihlášce ochranné známky.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 168 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 78,9 kB)
10.
15.9.2008 Údajné nevhodné chování úředních osob a žádost o písemnou omluvu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 170 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 24,3 kB)
11.
7.10.2008 Řízení o přihlášce ochranné známky není údajně v souladu s právními předpisy.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 69,2 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 59,9 kB)
12.
21.10.2008 Nesouhlas se sdělením Úřadu ze dne 24. září 2008 (opakovaná stížnost ke stížnosti č. 9/2008).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 41,6 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 0,97 MB)
13.
3.12.2008 Pochybnosti o správnosti postupu Úřadu při vyzývání poplatníka k úhradě správního poplatku za přijetí rozkladu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 101 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 388 kB)
14.
23.12.2008 Prodlevy v řízení o žádosti o určení.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 37,5 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 82,3 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 14.03.2012 15:43