Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2007


Poř. číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
15.1.2007 Neoprávněné zamítnutí přihlášky vynálezu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 60,2 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 63,1 kB)
2.
17.1.2007 Podezření na porušení nestrannosti Úřadu při posuzování zápisné způsobilosti ochranné známky v rámci sporného řízení a možnost korupce (opakovaná stížnost ke stížnosti 10/2006).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 349 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 349 kB)
3.
1.3.2007 Pochybnosti o správnosti údajů ve výpisu z rešeršní databáze mezinárodních ochranných známek.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 48,7 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 58 kB)
4.
5.4.2007 Neposkytnutí informací v požadovaném rozsahu a odmítnutí možnosti nahlédnout do protokolu o ústním jednání rozkladové komise.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 69 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 96 kB)
5.
17.5.2007 Nesprávný postup Úřadu při zápisu výpovědi licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 91,7 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 72,2 kB)
6.
10.7.2007 Nesprávný postup Úřadu při zkoumání oprávněnosti osoby, která podepsala výpověď licenční smlouvy k ochranné známce (opakovaná stížnost ke stížnosti č. 5/2007).
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 47,1 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 57,2 kB)
7.
18.7.2007 Pochybnosti o správnosti výsledku úplného průzkumu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 64,1 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 64,1 kB)
8.
26.7.2007 Neposkytnutí informací.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 32,1 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 32,1 kB)
9.
31.7.2007 Pochybnosti o oprávněnosti Úřadu požadovat samostatný přehledný český překlad relevatních pasáží namítaných spisů.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 58,1 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 58,1 kB)
10.
2.8.2007 Neodůvodněné průtahy v určovacím řízení u užitného vzoru.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 53,4 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 53,4 kB)
11.
5.9.2007 Žádost o poskytnutí pomoci při hledání smluvního partnera pro využití patentu.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 159 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 13,9 kB)
12.
2.10.2007 Neakceptovatelné připomínky Úřadu při posuzování zápisné způsobilosti označení "ČKD DUKLA" a průtahy ve správním řízení.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 10,7 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 15,3 kB)
13.
3.10.2007 Nesouhlas se závěry Krajského soudu v Ostravě.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 92,3 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 11 kB)
14.
12.11.2007 Neobjektivní postup Úřadu při řízení o návrhu na zrušení patentu a pochybení při určovacím řízení.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 349 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 349 kB)
15.
11.12.2007 Pochybnosti o správnosti rozhodnutí předsedy Úřadu ve věci podaných rozkladů.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 36,4 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 12,1 kB)
16.
12.12.2007 Překročení zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění přihl. vynálezu o 8 měsíců, schválení nesmyslného užitného vzoru a prodlevy v řízení o výmazu užitného vzoru.
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 25,9 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf dokument o velikosti 22,6 kB)

Datum poslední aktualizace – 30.10.2009 13:26