Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2005


Poř. číslo Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
18.2.2005 Stížnosti na jednání rešeršního oddělení.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 45 kB)
Document mime-type: application/pdf(pdf, 65 kB)
2.
15.4.2005 Žádost o prošetření zákonnosti obnovy zápisu ochranné známky.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 33 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 67 kB)
3.
3.5.2005 Žádost o přešetření správního řízení o přihlášce vynálezu.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 36 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 73 kB)
27.5.2005 Opakovaná stížnost.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 84 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 46 kB)
4.
20.5.2005 Stížnost na prodlevy ve správním řízení u přihlášky patentu.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 53 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 57 kB)
5.
6.6.2005 Záměrné a cílevědomé poškozování přihlašovatele průmyslového vzoru ze strany Úřadu.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 75 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 44 kB)
6.
17.6.2005 Průtahy v řízení odvolacího odboru při rozhodování o rozkladu (ochranná známka).
Document mime-type: application/pdf (pdf, 66 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 42 kB)
7.
21.7.2005 Kritika činnosti Úřadu.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 22 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 44 kB)
8.
4.8.2005 Udělování patentu na technické řešení, které je v době podání přihlášky stavem techniky.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 46 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 62 kB)
9.
19.10.2005 Ztráta korespondence.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 349 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 349 kB)
10.
8.11.2005 Ztráta korespondence popřípadě nedbalý přístup zaměstnanců Úřadu ke správnímu řízení.
Document mime-type: application/pdf (pdf, 50 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 41 kB)
11.
15.11.2005 Průtahy v řízení odvolacího odboru při rozhodování o rozkladu (ochranná známka).
Document mime-type: application/pdf (pdf, 60 kB)
Document mime-type: application/pdf (pdf, 56 kB)

Datum poslední aktualizace – 02.08.2016 09:45