Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti 2014


Pořadové
číslo
Datum
podání
Název Stížnost Odpověď
1.
5.1.2014 Nesouhlas s rozhodnutím úřadu o rozkladu

*.pdf  
(164 kB)

*.pdf 
(121 kB)

2.
16.1.2014 Údajně nekorektní postup při podání přihlášky vynálezu

*.pdf  
(164 kB)

*.pdf  
(1,73 MB)

3. 27.5.2014 Údajně nezákonné rozhodnutí Úřadu

*.pdf  
(68 kB)

*.pdf  
(42 kB)

4. 20.5.2014 Údajně nezákonný postup při projednávání přihlášky vynálezu

*.pdf  
(80 kB)

*.pdf  
(66 kB)

5. 11.7.2014 Nečinnost Úřadu

*.pdf  
(22 kB)

*.pdf  
(24 kB)

6. 22.8.2014 Nečinnost Úřadu

*.pdf  
(48 kB)

*.pdf  
(79 kB)

7. 14.9.2014 Nečinnost Úřadu

*.pdf  
(42 kB)

*.pdf  
(79 kB)

8. 3.11.2014 Výsledek průzkumu a termín k vyjádření

*.pdf  
(75 kB)

*.pdf  
(54 kB)

9. 27.11.2014 Úřední postup a průtahy v řízení

*.pdf  
(68 kB)

*.pdf  
(95 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 05.12.2014 10:50