Úřad průmyslového vlastnictví

Stížnosti


Stížnost je podání nebo sdělení, které někdo podá veřejnoprávní nebo soukromoprávní osobě nebo orgánu, pokud předmětem je nějaký nedostatek, nesprávné jednání nebo nečinnost adresáta nebo osoby, vůči níž má adresát nějakou pravomoc nebo odpovědnost, zejména nemá-li takové podání podle zvláštních právních předpisů jiný název.

V této sekci je možné nalést všechny stížnosti doručené úřadu a reakce úřadu na ně. Stížnosti jsou tříděny podle let.

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:50