Úřad průmyslového vlastnictví

Registr oznámení


Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Přihlášení do registru

Datum poslední aktualizace – 25.04.2017 09:51