Úřad průmyslového vlastnictví

Kvalita (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001)


Úřad průmyslového vlastnictví se neustále snaží zlepšovat své služby a přístup k životnímu a pracovnímu prostředí. Proto je pravidelně certifikován systém řízení kvality podle normy ISO 9001 a systém řízení bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001. V roce 2011 navíc úřad získal certifikaci v oblasti životního prostředí podle normy ISO 14001 a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – OHSAS 18001. 

Politika integrovaného systému řízení ÚPV (pdf, 199 kB)

Cíle Integrovaného systému řízení (pdf, 45 kB)
 

ISO 9001
ISO 9001 (pdf, 760 kB)

ISO 27001 (pdf, 2,8 MB)

ISO 14001 (pdf, 773 kB)

OHSAS 18001 (pdf, 751 kB)

 

Datum poslední aktualizace – 23.07.2019 14:39