Úřad průmyslového vlastnictví

Zrušení dubnových vzdělávacích akcí v ÚPV


V návaznosti na přetrvávající opatření zavedená v souvislosti se šířením koronaviru v ČR oznamujeme, že až do odvolání rušíme pořádání všech plánovaných vzdělávacích a osvětových akcí v Úřadě průmyslového vlastnictví. V dubnu se jedná o následující akce:

2. 4. 2020 - Databáze Espacenet
16. 4. 2020 - Databáze ochranných známek
23. 4. 2020 - Národní databáze patentů a užitných vzorů a databáze Espacenet
24. 4. 2020 - seminář ve spolupráci s Komorou patentových zástupců

O dalším vývoji vás budeme informovat.