Úřad průmyslového vlastnictví

Zveřejnění Zprávy o fungování Memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží na internetu (v období červen 2017 – říjen 2019)


V srpnu 2020 zveřejnila Komise Zprávu o fungování Memoranda o porozumění o prodeji padělaného zboží na internetu, která potvrzuje trvalou spolupráci při odstraňování padělaného zboží z online trhů v období od června 2017 do října 2019.

Memorandum o porozumění o prodeji padělaného zboží na internetu je dobrovolná dohoda podporovaná Evropskou komisí, která má zabránit tomu, aby se na online tržištích objevovaly nabídky padělaného zboží. Poprvé bylo uzavřeno v květnu 2011 a spojilo hlavní online platformy a majitele práv ke zboží, jehož padělané a pirátské verze se prodávají online (např. rychloobrátkové spotřební zboží, spotřební elektronika, módní a luxusní zboží, sportovní zboží, filmy, software, hry a hračky).

Online platformy a většina majitelů práv duševního vlastnictví považují memorandum o porozumění za cenný nástroj pro výměnu informací a zajištění účinné spolupráce mezi jeho signatáři. Slouží jako laboratoř pro identifikaci postupů v klíčových oblastech, jako jsou proaktivní a preventivní opatření, postupy oznámení a zastavení šíření a řešení opakovaných porušení. Zpráva podává přehled o nahlášených postupech v boji proti padělání online. Kromě shromažďování údajů signatáři považují memorandum o porozumění za užitečné pro podporu kvalitativních dialogů se zaměřením na nové trendy, jakými jsou porušování ochrany (průmyslových) vzorů, nové vzorce podvodů a změny v chování spotřebitelů. Memorandum o porozumění rovněž přispívá k prozkoumání důsledků krize Covid-19 pro boj proti padělání.

Postupy uváděné v memorandu o porozumění stanoví standard pro signatáře a mohou být podnětem pro zainteresované strany, které do memoranda o porozumění nejsou zapojeny, aby podávaly lepší výsledky v boji proti porušování práv duševního vlastnictví na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni.

Memorandum o porozumění má však svá omezení, například zapojení omezené skupiny zainteresovaných stran. Signatáři proto podporují zapojení dalších zainteresovaných stran do memoranda o porozumění, ať již jde o webové stránky s klasifikovanými reklamami, firmy provozující sociální média, vyhledávače, nebo platební služby, přepravce a portály pro porovnávání cen. Signatáři rovněž vyzývají k posílení spolupráce s donucovacími orgány.