Úřad průmyslového vlastnictví

Změna pravidla 69 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT)


Dne 27. 6. 2019 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci. Mění se pravidlo 69, které se týká zahájení a lhůty pro mezinárodní předběžný průzkum. Změna vstupuje v platnost dne1. července 2019. 

Změna pravidla 69 prováděcího předpisu k PCT (pdf, 241 kB)