Úřad průmyslového vlastnictví

Změna pravidel pro příjem datových formátů


V souvislosti s vydáním Instrukce předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se stanoví standard úpravy přihlášky vynálezu, žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, přihlášky užitného vzoru a překladu evropské patentové přihlášky a evropského patentu s účinky pro Českou republiku (dale jen “Instrukce”) dochází od 1.10.2020 ke změně pravidel pro příjem datových formátů.

Podlohy přihlášky vynálezu se podávají ve formátu docx, přičemž podlohami se rozumí popis vynálezu, nejméně jeden patentový nárok, výkresy, jsou-li součástí podloh, a anotace, viz. bod 1.2 Instrukce. Obdobné platí též pro podlohy přihlášky užitného vzoru.
Pozn.: Do formátu docx je možné ukládat/exportovat ve všech běžných textových editorech (MS Word, Apple Pages, LibreOffice, OpenOffice).