Úřad průmyslového vlastnictví

WIPO pozastavilo odesílání a přijímání papírových zásilek


Upozorňujeme, že WIPO kvůli problémům s doručováním pozastavilo odesílání a přijímání papírových zásilek - viz Information notice 11/2020.

Nadále bude WIPO přijímat a zasílat pouze elektronickou korespondenci, je proto nutné poskytnout elektronickou adresu v nově podávaných žádostech o mezinárodní zápis ochranné známky, ale i pro účely probíhajícího řízení o přihláškách a pro případná řízení o zapsaných známkách. Elektronickou adresu sdělte přímo do WIPO prostřednictvím elektronického formuláře Contact Madrid.

Doporučujeme používat i další el. nástroje WIPO: Madrid Portfolio Manager, Contact Madrid, e-Payment, e-Renewal a e-Subsequent designation.

Informace k výpisům ochranných známek viz Information notice 12/2020.