Úřad průmyslového vlastnictví

Výuka pedagogů


Ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK - visk.cz) se nám podařilo dosáhnout stavu, kdy byl kurz zajišťovaný pracovníky Úřadu průmyslového vlastnictví s názvem „Průmyslové vlastnictví a jak o něm učit“ akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT - msmt.cz). Akreditace byla udělena v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků s platností do 31. 3. 2023. Kurz bude pedagogům nabízen v prezenční i online formě v rámci systému jejich celoživotního vzdělávání prostřednictvím VISK. Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače - pedagogy se základy průmyslového vlastnictví a identifikovat možnosti, jak tuto problematiku zahrnout do výuky různých předmětů.