Úřad průmyslového vlastnictví

Veřejná konzultace o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích


Evropská komise (DG Trade) zahájila veřejnou konzultaci s cílem shromáždit informace od evropských subjektů, které mají zájmem o ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

Účelem veřejné konzultace je určit země, v nichž je ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví důvodem k obavám, a také aktualizovat dřívější zprávu Evropské komise o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

V době, kdy Evropská komise ve střednědobém horizontu přezkoumává svoji obchodní politiku, se veřejná konzultace na toto téma zdá být obzvláště důležitá. Výsledky pomohou Komisi, aby své úsilí a zdroje zaměřila na konkrétní země a oblasti. Tuto aktivitu Evropské komise podporuje a k účasti na veřejné konzultaci vybízí i EUIPO.

Výsledky veřejné konzultace také umožní držitelům práv získat povědomí o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví při zapojování se do obchodních aktivit v určitých zemích, a umožní jim navrhovat obchodní strategie a operace na ochranu jejich IPR.

Přispět ke konzultaci je možné do 16. listopadu 2020.