Úřad průmyslového vlastnictví

Veřejná konzultace EK – Hodnocení právních předpisů na ochranu průmyslových vzorů


Evropská komise spustila veřejnou konzultaci k evropským právním předpisům pro průmyslové vzory formou on-line dotazníku. Cílem je zjistit, do jaké míry dosavadní právní předpisy EU slouží danému účelu, a to zejména pokud jde o jejich efektivitu, účinnost, význam, soudržnost a přidanou hodnotu. Dotazník je primárně určen uživatelům systému, a to designérům, přihlašovatelům, vlastníkům práv k průmyslovým vzorům a patentovým zástupcům.

Konzultace je otevřená do 31. března 2019.

Více informací jakož i přístup k dotazníku v ČJ (po registraci)