Úřad průmyslového vlastnictví

Varování před společností IPOS - Intellectual Property Organisation Service


Varování: Nevyžádané nabídky/faktury společnosti IPOS - Intellectual Property Organisation Service

Úřad průmyslového vlastnictví upozorňuje přihlašovatele a vlastníky průmyslových práv na aktivitu společnosti IPOS - Intellectual Property Organisation Service, Science Museum Road 14, Tsim Sha Tsui, 852 Central HK, Hong Kong; Rue du Rhone 15, 1204 Geneve, Switzerland.

Společnost nabízí za poplatek zveřejnění informací v jejich databázi vedené na Internetu. Takováto služba nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízené služby nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.

Vzory nevyžádané nabídky/faktury:
Vzor č. 1 (pdf, 635 kB)
Vzor č. 2 (pdf, 352 kB)

Pokud jste takovou nevyžádanou nabídku obdrželi, můžete ji zaslat na adresu: fraud@upv.cz

(Úřad uvítá zejména nabídky, které byly adresovány fyzickým osobám)

Více informací