Úřad průmyslového vlastnictví

Studie EUIPO a OECD o globálním obchodu s padělanými farmaceutickými výrobky


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví (Observatoř) a Organizace pro hospodářskou spolupráci and rozvoj (OECD) vydaly novou Studii o globálním obchodu s padělanými farmaceutickými výrobky, analyzující dopad na ekonomiku a mezinárodní obchod. Hlavním cílem studie je zejména kvantitativně posoudit hodnotu, rozsah a trendy obchodu s padělanými léčivy.

Studie odhaduje, že celková hodnota padělaných léčiv obchodovaných po celém světě činí až 4,03 miliardy EUR (4,4 miliardy USD). Údaje o celních záchytech analyzované ve studii, pokrývající období 2014–2016, ukazují, že nejčastěji se padělaly antibiotika, léky na životní styl a léky proti bolesti. Nicméně předmětem padělání byly i léky na léčbu rakoviny, diabetu, lokální anestetika, léky na malárii, léky na léčbu HIV a léky na srdeční choroby.

Celá studie