Úřad průmyslového vlastnictví

PRAVIDLA PROVOZU ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V OBDOBÍ ODE DNE 23. LISTOPADU 2020 DO DNE 12. PROSINCE 2020


Praha 23. listopadu 2020

Podle usnesení vlády České republiky č. 1202/2020 o přijetí krizového opatření, se ode dne 23. listopadu 2020 do dne 12. prosince 2020 zavádí tato pravidla provozu Úřadu průmyslového vlastnictví:

Ve všech případech, kdy je to možné, se upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt klientů se zaměstnanci Úřadu:

  • poštovní adresa: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč
  • e-mail: posta@upv.cz, helpdesk@upv.cz
  • datová schránka: ix6aa38
  • fax: +420 224 324 718
  • telefon: +420 220 383 111, +420 220 383 XXX (linka)
  • databáze průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky) a veškeré důležité informace na www.upv.cz.

Úřední hodiny se omezují na pondělí a středu, vždy od 9:00 do 14:00 hodin.

Možnost osobního podání (podatelna) a placení správních poplatků (pokladna) zůstává zachována v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin.

Při osobní návštěvě je nutno respektovat zákaz pohybovat se a pobývat na ve veřejných prostorách Úřadu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a používat desinfekční prostředky.

Úřad nadále zajišťuje výkon agend ve své působnosti. Průběžně jsou aktualizovány databáze průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky). Veškeré důležité informace určené pro veřejnost jsou k dispozici na webových stránkách www.upv.cz.

Děkujeme za pochopení mimořádné situace. Za případné komplikace se omlouváme.

Krizový štáb ÚPV