Úřad průmyslového vlastnictví

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN A OMEZENÍ VSTUPU VEŘEJNOSTI DO BUDOVY ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ


Praha 19. března 2020

V souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 217/2020 o přijetí krizového opatření, je ode dne 16. března 2020 pro veřejnost omezen vstup do budovy Úřadu průmyslového vlastnictví.

Možnost osobního podání (podatelna) a placení správních poplatků (pokladna) zůstává zachována v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin. 

Úřední hodiny se omezují na pondělí a středu, vždy od 9:00 do 12:00 hodin. 

Vážení klienti, při osobní návštěvě prosíme o respektování usnesení vlády č. 247/2020, které zakazuje pohybovat se a pobývat na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.                                                                            

Úřad zajišťuje výkon všech agend ve své působnosti. Podávání přihlášek a následných podání v rámci správních řízení o ochraně průmyslových práv, jakož i všechna ostatní podání doporučujeme provádět především elektronicky. Průběžně budou i nadále aktualizovány databáze průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky). Veškeré důležité informace určené pro veřejnost jsou k dispozici na webových stránkách www.upv.cz. Na Úřad průmyslového vlastnictví se můžete i v době platnosti krizových opatření obrátit:

  • telefonicky: +420 220 383 111
  • +420 220 383 XXX (linka)
  • e-mailem na adresy: posta@upv.cz, helpdesk@upv.cz
  • faxem: +420 224 324 718
  • datovou schránkou: ix6aa38
  • poštou na adresu: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Děkujeme za pochopení mimořádné situace. Za případné komplikace se omlouváme. Uděláme maximum, abychom případná prodlení/pochybení prokazatelně způsobená mimořádností situace následně vyřešili ke spokojenosti uživatelů sytému ochrany průmyslových práv. 

Krizový štáb ÚPV