Úřad průmyslového vlastnictví

Nabídka: Dvouleté postgraduální magisterské studium práv průmyslového vlastnictví


China National Intellectual Property Administration (CNIPA) v rámci programu stipendií čínské vlády pro rok 2020 nabízí možnost nominovat 3 – 4 úředníky nebo jiné odborníky (z průmyslu, právních firem…) z oblasti IP na studijní pobyt na jedné ze dvou prestižních universit v Číně. Jedná se o dvouleté postgraduální magisterské studium práv průmyslového vlastnictví. První rok probíhá studium v ČLR, druhý rok dopisuje kandidát již ve své zemi při zaměstnání závěrečnou práci s následnou obhajobou (přes videokonferenci). Kandidáti musí být nominování do 15. 2. 2020. Poté bude žádost posuzována přijímací komisí. Neúspěšní žadatelé budou mít ještě možnost uspět příští rok.

Stipendium zahrnuje náklady na výuku, ubytování, měsíční příspěvky (RMB 3000), obecné lékařské pojištění pro první rok studia. Mezinárodní letenka hrazena není!

Požadavky na kandidáty:
- musí být nominováni
- do věku 40 let
- s praxí delší než 2 roky v oblasti IP, kde musí pracovat i po ukončení studia
- ukončené přinejmenším bakalářské studium
- znalost AJ – proficiency (viz příloha 1)

Případné zájemce prosíme v termínu do 31. ledna 2020 kontaktovat mezinárodní oddělení (Terezu Topičovou
na ttopicova@upv.cz nebo Lucii Zamykalovou na lzamykalova@upv.cz)

Postup podání přihlášky a její náležitosti (pdf, 1,2 MB)
Přihláška (doc, 209 kB)